Generelt om vask af sejl

Sejlet bliver for det meste ikke udsat for voldsomt meget skidt. Det er for det mest lidt salt, som sejlet bliver udsat for, når det er i brug. Der skal ikke meget til, for at holde dine sejl pæne og funktionelle. Lidt ferskvand kan gøre tricket og fjerne salt fra dit sejl.

 

Sådan vasker du dit sejl

 • Skyl dit sejl periodisk i ferskvand, så saltet skyldes ud.
 • Det nemmeste er at skylle sejlet efter regnvejr, så saltet allerede er opløst.
 • Lidt sæbe og håndvarmt vand bruges til området ved tilsmudsning.
 • Brug aldrig kemiske rengøringsmidler, da det kan forringe sejldugens egenskaber.
 • Skyl slæder og beslag fri for salt, så du minimerer risikoen for at de korroderer og ruster med ringe funktionalitet som resultat.
 • Dine sejl skal være tørre før du pakker dem sammen.
 • Lad ikke dine sejl hænge og blafre i vinden for at tørre dem. Du risikerer at de slides unødvendigt eller i værste fald rives, og skal til reparation.

 

Vaske tips til rens af dit sejl

Sejl er dyre at udskifte og derfor skal de holde længe. Her får du nogle gode tips til at vaske og rense dine sejl af din professionelle sejlmager hos Schultz, så de får en længere levetid.

 

 

Vask skånsomt

Vask dine sejl så skånsomt som muligt, for at undgå at ødelægge coatingen og styrken i dugen. Hvis ikke pletter går af sejlene med ovenstående vaskeguide, så læg sejlet i blød i en mild sæbeopløsning i nogle timer. Her opløses det meste skidt. Skrub derefter sejlet med en blød børste.

 

 

Pletrens og rens af sejl

 • Blodpletter fjernes ved omgående at skrubbe med en børste og skylle med kold vand.
 • Mugpletter og jordslag kan forsøges fjernet med sæbevand. Forsøg eventuelt med en mild opløsning af klorin og vand. Skyl grundigt efter med rent vand.
 • Rust fjernes bedst med rustfjerner på tube (Magica) som fås hos de fleste isenkræmmere eller Matas. Husk at følge brugsvejledningen nøje.
 • Olie, fedt og tjærepletter renses med acetone. Når du har fjernet så meget som muligt af pletten, skrubbes sejlet med sæbevand, og til sidst skylles efter med ferskvand. Brug aldrig acetone i nærheden af sejlnumre eller andet farvet materiale i sejlet.

Se mere om hvordan du fjerner genstridige pletter og jordslag her.

 

Reparation af sejl

Vask dine sejl før du indleverer til reparation hos Schultz Sejlmageri. Se mere om reparationer her.