Søg
Close this search box.

Cookie- og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

Schultz Sejlmageri ApS

Hesselly 8, 6000 Kolding

CVR-nr.: 25375270

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@schultz-sejl.dk

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik længere nede på siden.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores produkter og services, så kan du kontakte os via:

    • Kontaktformular

    • Email

    • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og fx svare på spørgsmål om vores produkter og ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder
Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b. Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.
Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.
Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden og annoncering af vores produkter og ydelser. Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette.

Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Dvs. afgivet aktivt samtykke. Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet. Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra. Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet. Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • WordPress (Website system)

  • Outlook (emailsystem til kundeservice)

  • Mailchimp (email system til emailmarkedsføring)

  • Meta/Facebook/Instagram (Markedsføring)

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelser af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden. En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne. 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

Cookie politik

Generelt

Ved besøg af Schultz-sejl.dk, indsamler vi personlige og personfølsomme oplysninger om dig. Her kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvordan de behandles, hvem der får adgang til dem, hvor længe oplysningerne opbevares og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser til de oplysninger, der indsamles.

I det følgende vil begrebet “hjemmeside” dække over hjemmesiden, platforme mv., der hører under Schultz-sejl.dk. I det følgende vil begrebet “platformen” dække over de sider, hvor Schultz Sejlmageris webapplikation til enhver tid er at finde. Schultz Sejlmageri indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

Ved brug af cookies og måling af sessions og events.

Ved oplysninger som er afgivet af dig ved brug af Schultz Sejlmageris hjemmeside.

Cookies
Hvad er cookies?

Når du besøger vores hjemmeside, vil du automatisk modtage en eller flere cookies. Cookies er en lille tekstfil, der placeres i din browser, og som bruges til at genkende dig fra gang til gang.

Cookies gør det lettere for dig at bruge vores hjemmeside, idet den er med til at huske nogle af dine præferencer, for brugen af den enkelte hjemmeside. Samtidigt kan cookies bruges til at huske, hvem du er fra gang til gang, og hjælpe til at tilpasse indhold til dig i form af annoncer og markedsføring på tværs af forskellige hjemmesider.

Hvilke typer af cookies indsamler vi?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi 4 typer af cookies. For at kunne optimere dit brug af vores hjemmeside, og for at sikre at siden fungerer som den skal, indsamler vi de nødvendige cookies, der altid skal indhentes for at vores hjemmeside fungerer optimalt. Herudover indsamler vi præference cookies, der hjælper til at huske dine egne præferencer på vores hjemmeside, som fx. lokation, dine tidligere valg fra tidligere besøg mv. For at kunne optimere og måle på vores trafik, indsamler vi statistiske cookies. Det hjælper os med at forstå, hvordan vores besøgende anonymt interagerer med vores hjemmeside. For at kunne målrette og tilpasse vores annoncering indsamler vi også markedsførings cookies, for at kunne sende relevante annoncer og kampagner på tværs af hjemmesider.

Hvad bruger vi cookies til?

Når du besøger vores hjemmeside, er det vigtigt for os at kunne sikre, at vores hjemmeside fungerer som den skal, men også at vi kan se, hvor vi skal optimere og justere. Herudover er markedsføring på baggrund af interesser, et vigtigt

element i vores markedsføringsstrategi overfor nuværende og potentielle medlemmer. Derfor bruger vi cookies til at fastlægge, hvem der besøger vores hjemmeside, hvordan deres adfærd er på hjemmesiden, samt at kunne målrette vores markedsføring til de brugere, der har vist en interesse i vores services. Vi indsamler informationer om, hvornår og hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, hvilke sider du klikker på, om du har besøgt os før, og hvilke services du lader til at være mere interesseret i end andre. Ydemere indsamler vi information om, hvilken browser du bruger, din IP-adresse for på den måde at optimere hvilke annoncer og bannerreklamer du skal se på i den efterfølgende marketing.

Hvor længe opbevarer vi cookies?

Nogle cookies vil blive lagret over længere perioder, mens andre cookies kun vil blive indsamlet, mens du sidder på vores side. Når du genbesøger vores hjemmeside, vil perioden vi lagrer cookies på blive forlænget på ny. Du kan læse nærmere om, hvordan du undgår og sletter cookies i afsnittene nedenfor.

Hvordan undgås cookies?

Selvom nogle cookies er nødvendige at indsamle for at hjemmesiden kan fungere korrekt, er der mulighed for at begrænse de andre typer af cookies, der indsamles.

Du kan i cookie pop-uppen indstille dine cookies.

Hvordan ændres cookie-indstillingerne?
Følg guiden her, til hvordan du kan ændre dine cookie-indstillinger og trække dit samtykke tilbage: Ændring af cookie-indstillinger
Hvordan slettes cookies?

Ønsker du at slette cookies, kan du gøre det gennem din browser. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du sletter cookies afhænger af, hvilke browser du anvender. Nedenfor kan du finde vejledninger, der passer til din browser, ved at følge de listede links. Husk at slette cookies i alle browsere, hvis du bruger flere forskellige.

Se en guide til sletning af dine cookies her: https://nordvpn.com/da/blog/slet-cookies

Cookies fra tredjeparter og samarbejdspartnere

Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamles der cookies på dig til brug for tredjeparter og samarbejdspartnere. Ved tredjeparter forstås services, der er med til at levere indhold til hjemmesiden i form af video og formularer. Herudover benyttes tredjepartsprogrammer til at optimere vores hjemmeside oplevelse på baggrund af brugeradfærden. Services der bruges hertil er bla. Facebook Pixel og Google Analytics. Vi har en række samarbejdspartnere, der også sætter cookies, herunder såkaldte tredjeparts-cookies. Disse bruges til at sætte annoncører, annoncenetværk mv. i stand til at kunne levere relevante og målrettede annoncer til vores besøgende. Herudover giver det mulighed for at kunne dele vores indhold på sociale medier. Eksempler på disse er Facebook og Instagram.