Søg
Close this search box.

Bæredygtighed

Som lille virksomhed er vi blåt en råbe i vandet, men vi har et bæredygtigt fokus og vil udvise samfundsansvar.

Det er et af de nye tiltag 4. generation hos Schultz Sejlmageri har besluttet sig for at iværksætte. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål, har vi udvalgt fire mål, hvor vi kan deltage i et skabe mere opmærksomhed og resultater i sammen med vores kunder. Sejlerfolket er en ressourcestærk gruppe, der kan være med til at øge fokus på bæredygtighed. Som producerende virksomhed, er det svært at undgå CO2-udledning, men vi kan og skal gøre en indsats hvor vi kan. Vi følger med tiden og implementerer nye tiltag.

Ud over at sejlloftet med en aktiv strategi på området tager hånd om både samfund og miljø, er der selvfølgelig også noget motiverende i, at der også kan være en økonomisk gevinst ved at tænke mere cirkulært. Det kommer i sidste ende vores kunder til gode, da flere af vores initiativer holder omkostninger og priser nede. Vi har implementeret en mere bæredygtig strategi for rest og genanvendelse. Læs mere om det nedenfor. Vi informere også om vedligehold af bådkalecher og vedligehold af sejl, så de kan få en længere levetid, før der skal udskiftes til nyt.

Herunder kan du læse, hvordan du, som kunde hos Schultz Sejlmageri, er med til at gøre en forskel for både klima, miljø og en hel masse mennesker med samme passion for havet.

Bæredygtig energi

FN’s verdensmål nr. 7

2000
Nyt firmadomicil, hvor vi kan styre og slukke strømmen på de maskiner og de afdelinger af bygningen, som vi ikke bruger.

2013
Solceller på en stor del af vores tagflade. Det gør os delvist selvforsynende.

2021
Aftale med Norlys omkring certificeret grøn strøm. – Se vores certifikat her. – Læs mere omkring grøn strøm fra Norlys på https://norlys.dk/groen-stroem

Det kigger vi på:

CO2-neutralt website – Dette sikrer, at du som bruger af vores website ikke belaster miljøet med yderligere CO2-udledning fra servere og kabler, som vores webhotel – Se mere her på https://www.co2neutralwebsite.com

FN verdensmål nr. 7 bæredygtig energi
FN's verdensmål nr. 8 anstændige jobs og økonomisk vækst

Anstændige jobs og økonomisk vækst

FN’s verdensmål nr. 8

2000
Nyt firmadomicil, hvor store arbejdsborde og maskiner er bygget sammen, så usunde arbejdsstillinger undgås mest muligt.

2005
Ny overenskomst med forbedrede forhold, løn, pension og helbredsforsikringer til vores ansatte.

Ny fast aftale omkring arbejdstid, som flyttes fra efteråret til foråret, så både kunder og medarbejdere ved, hvad de kan regne med. Weekend- og overarbejde har vi stort set undgået, siden aftalen blev indgået.

Betalt pause og morgenbrød til alle ansatte, samt support af både socialt samvær, godt kollegaskab og plads til at puste ud.

2021
Alle medarbejdere får adgang til fysiologisk massage, så vi forebygger skader og holder os fit for fight. 

Vores medarbejder er vores vigtigste ressource, og derfor skal vi tage os godt af dem. Uden vores dygtige medarbejdere, kan vi ikke levere.

Ansvarligt forbrug og produktion

FN’s verdensmål nr. 12

1980’erne
Alt metalaffald køres til genanvendelse.

2001
Ny skæremaskine hvor vi kan måle effekten af vores skæringer helt ned til 0,1%. Alt overskydende stof fra skæringer gemmes og bruges til forstærkning og smådele, så vores spild minimeres mest muligt.

2008
Mål på alle vores bøjler og metaldele, således vi ikke skal bruge fulde længder, hver gang i starter en ny ordre.

2021
Aftale med Reform Skatkammeret (Kolding Kommune) om afhentning af større stof udklip og andre rester, som skoler, institutioner mm., kan bruge i deres kreative fag. Alt metalaffald køres til genanvendelse. Læs mere om Skatkammeret.

Det kigger vi på:

Større fokus på at forlænge livscyklussen på produkterne gennem bedre vedligehold, reparationer og udskiftning af enkelte materialer i produkterne.

Der er klart økonomiske fordele i at tænke effektivitet ind i vores forbrug. Det kommer både os som virksomhed og vores kunder til gode, samtidig med at det er en bæredygtig strategi. I Danmark har vi større krav til tekstilbranchen end nogle af vores udenlandske konkurrenter. Der bliver fortsat større og større krav, som kan gøre det svært at holde priserne nede.

Fn's verdensmål nr. 12 ansvarligt forbrug og produktion
FN's verdensmål nr. 14 livet i havet

Livet i havet

FN’s verdensmål nr. 14

2021
Samarbejde med Søværnets Havmiljøvogter kampagne. Se mere om Havmiljøvogterne.

Alle kalecher til både som vi sender ud, indeholder en folder omkring samarbejdet samt en rulle poser, som inspirerer vores kunder til at deltage i opsamlingen af havaffald.

Du kan også hente havaffaldsposer fra Havmiljøvogterne hos os, og bidrage med at fjerne affald fra havet og havet.