FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.
Verdensmål 7. Bæredygtig energi
Verdensmål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 12. Ansvarligt forbrug og produktion.
Verdensmål 14. Livet i havet

Bæredygtighed

Som lille virksomhed er vi blåt en råbe i vandet, men vi har et bæredygtigt fokus og vil udvise samfundsansvar. Det er et af de nye tiltag 4. generation hos Schultz Sejlmageri har besluttet sig for at iværksætte.
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål, har vi udvalgt fire mål, hvor vi kan deltage i et skabe mere opmærksomhed og resultater i sammen med vores kunder. Sejlerfolket er en ressourcestærk gruppe, der kan være med til at øge fokus på bæredygtighed. Som producerende virksomhed, er det svært at undgå CO2-udledning, men vi kan og skal gøre en indsats hvor vi kan. Vi følger med tiden og implementerer nye tiltag.

Ud over, at sejlloftet med en aktiv strategi på området tager hånd om både samfund og miljø, er der selvfølgelig også noget motiverende i, at der også kan være en økonomisk gevinst ved at tænke mere cirkulært. Det kommer i sidste ende vores kunder til gode, da flere af vores initiativer holder omkostninger og priser nede. Vi har implementeret en mere bæredygtig strategi for rest og genanvendelse. Læs mere om det nedenfor. Vi informere også om vedligehold af bådkalecher og vedligehold af sejl, så de kan få en længere levetid, før der skal udskiftes til nyt.

Herunder kan du læse, hvordan du, som kunde hos Schultz Sejlmageri, er med til at gøre en forskel for både klima, miljø og en hel masse mennesker med samme passion for havet.

 

FN’s verdensmål nr. 7 – Bæredygtig energi

Det har vi gjort indtil nu:
 • 2000 – Nyt firmadomicil, hvor vi kan styre og slukke strømmen på de maskiner og de afdelinger af bygningen, som vi ikke bruger.
 • 2013 – Solceller på en stor del af vores tagflade. Det gør os delvist selvforsynende.
 • 2021 – Aftale med Norlys omkring certificeret grøn strøm. – Se vores certifikat her. – Læs mere omkring grøn strøm fra Norlys på https://norlys.dk/groen-stroem
Det kigger vi på:
 • CO2-neutralt website – Dette sikrer, at du som bruger af vores website ikke belaster miljøet med yderligere CO2-udledning fra servere og kabler, som vores webhotel – Se mere her på https://www.co2neutralwebsite.com

 

FN’s verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Det har vi gjort indtil nu:
 • 2000 – Nyt firmadomicil, hvor store arbejdsborde og maskiner er bygget sammen, så usunde arbejdsstillinger undgås mest muligt.
 • 2005 – Ny overenskomst med forbedrede forhold, løn, pension og helbredsforsikringer for vores ansatte.
 • 2005 – Ny fast aftale omkring arbejdstid, som flyttes fra efteråret til foråret, så både kunder og medarbejdere ved, hvad de kan regne med. Weekend- og overarbejde har vi stort set har undgået, siden aftalen blev indgået.
 • 2005 – Betalt pause og morgenbrød til alle ansatte samt support af både socialt samvær, godt kollegaskab og plads til at puste ud.
 • 2021 – Alle medarbejdere får adgang til fysiologisk massage, så vi forebygger skader og holder os “fit for fight”.

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og derfor skal vi tage os godt af dem. Uden vores dygtige medarbejdere, kan vi ikke levere.

 

FN’s verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Det har vi gjort indtil nu:
 • 1980’erne – Alt metalaffald køres til genanvendelse.
 • 2001 – Ny skæremaskine, hvor vi kan måle effektiviteten af vores skæringer helt ned til 0,01%. Al overskydende stof fra skæringer gemmes og bruges til forstærkning og smådele, så vores spild minimeres mest muligt.
 • 2008 – Mål på alle vores bøjler og metaldele, således vi ikke skal bruge fulde længder, hver gang vi starter en ny ordre.
 • 2021 – Aftale med Reform Skatkammeret (Kolding Kommune) om afhentning af større stof udklip og andre rester, som skoler, institutioner med mere, kan bruge i deres kreative fag. – Læs mere omkring Skatkammeret her.

 

Det kigger vi ind i:
 • Større fokus på at forlænge livscyklussen på produkterne gennem bedre vedligehold, reparationer og udskiftning af enkelte materialer i produkterne.

Der er klart økonomiske fordele i at tænke effektivitet ind i vores forbrug. Det kommer både os som virksomhed og vores kunder til gode, samtidig med at det er en bæredygtig strategi. I Danmark har vi større krav til tekstilbranchen end nogle af vores udenlandske konkurrenter. Der bliver fortsat større og større krav, som kan gøre det svært at holde priserne nede.

 

FN’s verdensmål nr. 14 Livet under vand

 

Det har vi gjort indtil nu:
 • 2021 – Samarbejde med Søværnets Havmiljøvogter-kampagne – Se mere her på havmiljøvogter.dk
 • 2021 – Alle kalecher til både som vi sender ud, indeholder en folder omkring samarbejdet samt en rulle poser som inspirerer vores kunder til at deltage i opsamlingen af havfald.
 • Du kan nu afhente Havfaldsposer fra Havmiljøvogterne hos os.

Du får en rulle Havpaldsposer med når du køber en ny bådkaleche eller sprayhood hos os. Så kan du hjælpe med at fjerne affald fra havet eller havnen, og bidrage til at holde havet fri for affald.