Bæredygtig energi hos Schultz

Bæredygtighed

Et øget fokus på bæredygtighed og en beslutning om at udvise samfundsansvar dér, hvor det er muligt at gøre en forskel, er ét af de nye tiltag 4. generation hos Schultz Sejlmageri har besluttet sig for at iværksætte

“Som lille virksomhed er vi blot en dråbe i vandet, og det er begrænset, hvad vores egne ændringer kan skabe af forandringer” fortæller Christian Schultz, der er certificeret Green Change Agent fra 2016 og ansvarlig for den bæredygtige strategi hos Schultz. “Lidt skal også have ret, men sammen med vores kunder og resten af sejlerfolket er vi en ressourcestærk gruppe, der kan være med til at skabe opmærksomhed omkring bæredygtighed,” forsætter han.

 

Ud over, at sejlloftet med en aktiv strategi på området tager hånd om både samfund og miljø, er der selvfølgelig også noget motiverende i, at der også kan være en økonomisk gevinst ved at tænke mere cirkulært. Christian peger på, at dette i sidste ende kommer kunderne til gode, da flere af initiativerne holder omkostningerne – og dermed priserne – nede.

 

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål for bæredygtighed har vi udvalgt fire mål, hvor vi ser det muligt for vores virksomhed at, deltage mere aktivt i at skabe opmærksomhed og resultater og hvor vi, sammen med vores kunder, kan være med til at gøre en forskel,” siger Christian Schultz.

 

Herunder kan du læse, hvordan du, som kunde hos Schultz, er med til at gøre en forskel for både klima og miljø og en hel masse mennesker med samme passion for havet.

Bæredygtig energi hos Schultz

FN’s verdensmål nr. 7 – Bæredygtig energi

Det har vi gjort indtil nu:
 • 2000 – Nyt firmadomicil, hvor vi kan styre og slukke strømmen på de maskiner og de afdelinger af bygningen, som vi ikke bruger.
 • 2013 – Solceller på en stor del af vores tagflade. Det gør os delvist selvforsynende.
 • 2021 – Aftale med Norlys omkring certificeret grøn strøm. – Se vores certifikat her. – Læs mere omkring grøn strøm fra Norlys på https://norlys.dk/groen-stroem
Det kigger vi på:
 • CO2-neutralt website – Dette sikrer, at du som bruger af vores website ikke belaster miljøet med yderligere CO2-udledning fra servere og kabler, som vores webhotel – Se mere her på https://www.co2neutralwebsite.com

 

”Som producerende virksomhed vil det være svært helt at undgå CO2-udledning, som verden ser ud i dag,” forklarer Christian Schultz. ” Vi skal dog plukke de lavt hængende frugter først og følge med tiden. Derfor er flere af vores tiltag også prioriteret efter, at der er en økonomisk fordel, så vi ikke gør det dyrere at være kunde hos os.

FN’s verdensmål nr. 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

 

Det har vi gjort indtil nu:
 • 2000 – Nyt firmadomicil, hvor store arbejdsborde og maskiner er bygget sammen, så usunde arbejdsstillinger undgås mest muligt.
 • 2005 – ny overenskomst med forbedrede forhold, løn, pension og helbredsforsikringer for vores ansatte
 • 2005 – Ny fast aftale omkring arbejdstid som flyttes fra efteråret til foråret, så både kunder og medarbejdere ved, hvad de kan regne med. Weekend- og overarbejde har vi stort set har undgået, siden aftalen blev indgået.
 • 2005 – Betalt pause og morgenbrød til alle ansatte samt support af både socialt samvær, godt kollegaskab og plads til at puste ud.
 • 2021 – Alle medarbejdere får adgang til fysiologisk massage, så vi forebygger skader og holder os “fit for fight”.

 

”Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Uden dem vil vi ikke være i stand til at levere noget som helst, og derfor skal vi selvfølgelig tage os godt af dem,” siger Christian Schultz”.
”Vi ønsker at holde arbejdspladserne på danske hænder
, og det stiller derfor nogle ekstra krav til os som virksomhed. Et af dem er at sikre, at vores folk ikke arbejder sig selv ihjel eller stresses af overarbejde. Sådan bør det jo egentlig være alle steder. Vi vil fremover have endnu mere fokus på området – både for at passe på vores nuværende kolleger og for at kunne tiltrække flere gode medarbejdere.

FN’s verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

 

Det har vi gjort indtil nu:
 • 1980’erne – Alt metalaffald køres til genanvendelse.
 • 2001 – Ny skæremaskine, hvor vi kan måle effektiviteten af vores skæringer helt ned til 0,01%. Al overskydende stof fra skæringer gemmes og bruges til forstærkning og smådele. så vores spild minimeres mest muligt.
 • 2008 – Mål på alle vores bøjler og metaldele, således vi ikke skal bruge fulde længder, hver gang vi starter en ny ordre.
 • 2021 – Aftale med Reform Skatkammeret (Kolding Kommune) om afhentning af større stof udklip og andre rester, som skoler, institutioner med mere, kan bruge i deres kreative fag. – Læs mere omkring Skatkammeret her.

 

Det kigger vi ind i:
 • Større fokus på at forlænge livscyklusen på produkterne gennem bedre vedlighold, reparationer og udskiftning af enkelte materialer i produkterne.

 

Det er klart, at der er økonomiske fordele i at tænke effektivitet i vores forbrug. Det kommer jo både os og kunderne til gode,” forklarer Christian Schultz. ”Men vi er også opmærksomme på, at vi står overfor nogle udfordringer med at tænke mere cirkulært og sørge for, at vores restprodukter bliver genanvendt bedst muligt. Vi ved, at der, som producerende virksomhed i et foregangsland som Danmark, fremadrettet kommer større krav til tekstilbranchen. Derfor vil vi også være underlagt flere restriktioner, som vil have en indvirkning på prisen og dermed vores konkurrenceevne mod udlandet. Alene håndteringen ved at skulle sortere affaldet yderligere, og at teknologien til at genanvende vores materialer stadig er under udvikling, gør, at vi må erkende at det er svært for os at holde priserne helt i ro”.

FN’s verdensmål nr. 14 – Livet under vand

 

Det har vi gjort indtil nu:
 • 2021 – Samarbejde med Søværnets ’Havmiljøvogter’-kampagne – Se mere her på havmiljøvogter.dk
 • 2021 – Alle kalecher som vi sender ud, indeholder en folder omkring samarbejdet samt en rulle poser som inspirerer vores kunder til at deltage i opsamlingen af havfald.
 • Du kan nu afhente Havfaldsposer fra Havmiljøvogterne hos os.

 

”Du kender det sikkert. Du har det lidt stramt med at sejle rundt på havet eller ligge i havn, når affaldet flyder omkring båden,” siger Christian Schultz og fortsætter: ”Du er ikke alene. Ingen sejlere bryder sig om at være omringet af plastikposer, dåser og andet affald, og ingen sejler kan helt nyde aftensolen over det stille hav, når en pose flyder forbi i overfladen. Vi kan i hvert fald ikke!

Derfor modtager du fremover, når du køber en ny kaleche eller sprayhood, en rulle med havfaldsposer og en opfordring til at melde dig til kampagnen og hjælpe med til at holde havet frit for affald.