Bøjler
Bøjler monteres efter medfølgende mål eller skabelon. Det er vigtigt at bøjler placeres nøjagtigt.

Ved montering af skruer i glasfiber bores et passende hul for skruen (se vejledningen under bøjler) .Brug altid tætningsmasse, silicone eller butylkit (Terostat)…..

Beslag og skinner monteres med skrue 4,2 x 13 eller 4,2 x 16, bores med 3,5 m.m. bor og reifes.

Ved ”Lift the dot” knapper bores med 3,5 m.m. bor og reifes.

Ved trykknapper, vognknapper anvendes skrue 3,5 x 19 eller 25, bores med 3 m.m. bor og reifes.

Plastvognknap monteres med 4,8 x 25 og bores med 4 mm bor.

Anvend velegnet tæningsmasse (Terostat)ved alle beslag og skruer i det fri.

Sprayhood
Sprayhooden fastgøres først i midt for ved skinner eller knapper. Herefter monteres mod hver side bagud. Det er en fordel, at have et mål for bagerste punkt, ellers må hjælper trykke sprayhooden ned, mens der afmærkes. Ved gummistropper skal trækket være nedadrettet uden at siden flanrer. Trækkes for langt bagud vil siden kravle op.

Kaleche
Kalechen fastgøres først i midt for. Herefter monteres bagstykket fra midt bag til hver side. Der afsluttes med montering af siderne.

Generelt
Som hovedregel gælder at syninger, der danner faconen skal følge bøjler (udgangspunkt når sider monteres). Syning over kantbånd følger ofte glasfiberkanten, hvorved knapper kommer til at sidde ca. 30 m.m. under glasfiberkant.

Ved montering og udpakning i kulde skal opmærksomheden henledes på at materialet er stift, ligesom vinduesmaterialet lettere skades.
Kaleche eller sprayhood vil tilpasse sig efter montering, små rynker og folder efter sammenpakning forsvinder ofte efter kort tid.

Se også modtagelse af ny kaleche

Ved montering af skruer i glasfiber bores et passende hul for skruen (se vejledningen under bøjler) .Brug altid tætningsmasse, silicone eller butylkit (Terostat)…..

Er du i tvivl om hvordan du gør, så giver vi gerne et uddybbende råd. Skriv til os og vi vil gøre vores bedste for at få dig igennem monteringen.