Modtagelse af ny kaleche eller sprayhood

Når du modtager din ny kaleche eller sprayhood modtager du et stykke håndværk. Prøv derfor din ny kaleche hurtigst muligt efter modtagelsen.

Er den forsendelsespakket for længe, kan det give mærker i vinduesmaterialet. Er der knapper eller andet der ikke passer, er det vigtigt at kontakte os, så vi kan tage stilling til om kalechen skal rettes eller ombyttes (ombytning kun ved standardfarver og kalecher der ikke er taget i brug – se betingelser, pkt. 10 og 11)

UNDGÅ, SÅ VIDT MULIGT AT FLYTTE KNAPPER PÅ ORIGINALMONTEREDE BÅDE. KONTAKT OS FOR NÆRMERE INSTRUKTION!
(Vi vil herefter tage stilling til om kalechen bør ændres, eller om der er sket en fejlmontering fra værftet).

Evt. utætte syninger på nye kalecher lukker normalt sig selv efter kort tid.

Se her hvis du selv skal montere bøjle og knapper

Din nye standard kaleche eller sprayhood

Enkelte kunder mener, at en kaleche eller sprayhood skal sidde stramt uden den mindste fold når de monterer den første gang. Det er efter vores mening en fejlagtig opfattelse. Dugen inklusive sammensyninger vil i den første tid sætte sig. Det vil i praksis sige, at den giver sig hvor den er stram, og trækker sig sammen, hvor der ikke er træk i dugen. Acryldug krymper minimalt (ca. ½ % over 5 år), hvorimod PVC vinduesmaterialet trækker sig forholdsvis mere i den første tid. Det optimale resultat, ses derfor ofte efter det første år når dugen har sat sig.

Er der større rynker eller folder, kan der være tale om syfejl. For standardbådes vedkommende kan det skyldes små unøjagtigheder ved båden eller monteringen fra værftet. Bedste resultat opnås ved tilpasning på den enkelte båd, det kræver besøg af en teknikker med omkostninger til kørsel og arbejdsløn.

Nye sejl

  • De første par gange du sejler med dit nye sejl bør du så vidt muligt undgå at sejle i alt for hårdt luft. Helst ikke mere end 5-6 sekundmeter. På denne måde får sejldugen lov at til at strække sig jævnt, og sejlets levetid forlænges væsentligt.
  • Brug aldrig sejlet i mere luft end det er syet til.
  • Lad ikke overlappende forsejl bakke i vendingerne, så det trykker ind på salingshornet. Så undgår du, at sejlet får permanente buler i området omkring salingen.

Fald og udhals-spænding

Sæt aldrig faldet hårdere end at de vandrette folder langs forliget kun lige fjernes. En vertikal fold lige bag ved forliget indikere faldet er sat for hårdt. Det samme gælder for storsejlets udhal. Det hales kun lige nok til at fjerne rynkerne langs sejlets underlig.
Lidselinen bruges til at forhindre sejlets agterlig i at blafre. Det hales kun lige nok til at sejlet stopper med at blafre. Husk at slække lidselinen igen inden skødet hales yderligere, ellers er der risiko for at lidselinen knækker.